Deelo Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är data och information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika typer av elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Hantering av personuppgifter

Vi på Deelo värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du delger dina personliga uppgifter till oss. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och enligt gällande lagstiftning. I vår integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, köper våra produkter eller tjänster samt vid eventuella andra kontakter med oss. Deelo arbetar på löpande basis med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är givetvis alltid välkommen att ta kontakt med oss vid eventuella frågor eller synpunkter. Vill du ha ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@deelo.se

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal
Deelo samlar in dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera din beställning samt för att ta hand om fakturering och betalning. Vi sparar även dina personuppgifter i syfte att kunna hjälpa dig om du tar kontakt med oss för frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter, tjänster, kampanjer och dylikt
Deelo använder dina personuppgifter för utskick av e-post med information om exempelvis våra produkter, tjänster, kampanjer eller liknande. Du kan när du vill återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta vår kundservice. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part. I vissa fall kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Kundtjänstverktyg Rättslig grund: Intresseavvägning
Om du kontaktar Deelo via e-post, telefon, chatt och/eller FAQ kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras.

Cookies/Google/Facebook Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi delar data via tredjepartscookie i syfte för marknadsföring och webbanalys vilket grundar sig i att kunna optimera och förbättra våra tjänster. Om du önskar undvika att få din information sparad kan du välja att inte acceptera cookies.

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt kan vi komma att dela dina uppgifter med därtill hänförlig bank eller betallösningsbolag. Dessa är således i sin tur personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt dessa bolags villkor.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
Om det begärs av oss kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att överlämna vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Övriga Rättslig grund: Intresseavvägning
Deelo garanterar att alltid iaktta högsta säkerhet och sekretess vid hantering av personuppgifter. Det kan förekomma fall då vi överför dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten (eller vid sammanslagning) kan vi komma att dela information med potentiell köpare.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Deelo använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Vi ser till att begränsa antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter. Endast de hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dessa. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner. Deelo använder industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Deelo sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som ska garantera att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar tiden då vi sparar dessa i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt men uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, kan vi komma att spara i upp till åtta år.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Deelo samt begära att få dessa raderade. För att göra detta behöver du ansöka skriftligt, inkludera ditt personnummer samt vara undertecknat av dig själv. Ansökan skickas till DLO AB, Svalvägen 86, 237 36 Bjärred. Returnerade uppgifter eller bekräftelse av radering skickas snarast möjligt till din folkbokföringsadress. Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att dessa rättas eller raderas. Det kan finnas data som ej går att radera, exempelvis den som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Deelo ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Cookies

Deelo använder sig av cookies. Cookies består av information som vi använder i syfte att förbättra våra produkter och tjänster samt för att kunna ge våra besökare en så bra upplevelse som möjligt. Vi kan komma att använda oss av cookies från tredje part, exempelvis Facebook och Google analytics. Dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad annonsering och analys. Gällande dessa cookies ansvarar respektive tredje part för insamling och behandling av personuppgifter och i detta fall har Deelo inte tillgång till insamlad data.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. Apotea förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.