Vår idé

Nästan dagligen läser vi i media om hur barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt vet vi att idrott och motion är det bästa sättet att vända trenden och förbättra folkhälsan. Vi som grundat Deelo har fötterna djupt rotade i föreningslivet och ser med egna ögon vilken fantastisk samhällskraft som finns i idrottsvärlden.

»Det handlar inte om att vinna – utan om att höra till«

Vi vill bara få utöva vår idrott

Samtidigt ser vi hur föreningarna blir färre, tappar medlemmar och får allt svårare att behålla samma bredd och utbud som tidigare. När det blir svårare för en förening att få ihop sin ekonomi tvingas de engagera sina medlemmar i försäljning för att få ihop budgeten.

Vi har själva varit med och sålt allt från lotter och kläder till kakor för att dra in pengar till föreningen, klubben eller laget. Varje försäljning medför sedan logistik, administration och pengahantering. Vi ville bara få utöva vår idrott, tillsammans med våra tränare och lagkamrater.

Lösningen

Ur den upplevelsen föddes idén bakom Deelo och det digitala rabatthäftet. Vi vill hjälpa föreningarna och idrottslagen att tjäna pengar, utan att de ska behöva lägga en massa tid på säljaktiviteter. Med Deelo vill vi hjälpa föreningslivet att blomstra – och därmed bidra till bättre folkhälsa.

Grundare
Marcus Lindskog
Dannie Winther